Personel sağlık kontrollerinin yapılmasında

Günlük sağlık servisi başvuruları, işe giriş muayenesi , kontrol muayenesi ve işyeri hekiminin yürüttüğü diğer işyeri hekimliği faaliyetlerinde yardımcı olmak.

İşe giriş ve diğer evrakların düzenlenmesinde

Personelin işe giriş evraklarını ve kontrol muayene evraklarını ayrıca personel kişisel dosyalarını yönetmelik çerçevesinde hazırlamak ve düzenlemek.

Ve işyeri hekiminin görevlendirdiği alanlarda

İşyerinde rutin veya rutin dışı kontrol ve uygulamalarda işyeri hekimine yardımcı olmak