Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.